revizeskakal

+420 723 326 278


REVIZE VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY

Zemní plyn v průmyslu

 • plynové spotřebiče pod 50kW na plynná paliva (kotle, podstropní zářiče atd.) v průmyslu

 • kotle s výkonem 50kW a více na plynná paliva (plynové kotelny, kotle atd.) v průmyslu

 • průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí (běžně v průmyslových areálech od HUP až po spotřebič)

 • regulační stanice plynu a regulátory plynu (běžně v průmyslových areálech jako součást plynovodu)  

Technické plyny
(chlor, ozon, kyslík, acetylen, argon, aj.)

 • zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny (plnírny, chlorovny, ozonizace, atd.)  

 • rozvody technických plynů

Bioplyn

 • zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv (kompletní plynové hospodářství v Čistírnách odpadních vod, bioplynové stanice)

 • Od roku Listopadu 2022 také nově stanovené plynové motory (kogenerační stanice)

Jsem osoba odborně způsobilá k provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení. To znamená, že na základě získaného vzdělání a Osvědčení od Technické inspekce České republiky (TIČR) provádím:
 • revize plynových zařízení (provozní i výchozí)

 • roční kontroly plynových zařízení

 • odborné prohlídky kotelen 

 • komplexní prověrky čistíren odpadních vod

 • zkoušky pevnosti, zkoušky těsnosti plynovodů

 • školení obsluhy plynových zařízení

 • vypracování místních provozních řádů, provozních deníků, harmonogramu pro plynová zařízení

 • poradenství v oblasti vyhrazených plynových zařízení


Moji cílovou skupinou zákazníků jsou organizace - zejména vodárenské firmy, akvaparky, koupaliště, průmyslové areály. Soukromé osoby mé služby nevyužívají. Pro soukromé osoby (rodinné domy, byty, chaty atd.) doporučuji kontaktovat servisní organizaci pro daný druh spotřebiče, která je schopna provést i revizi. v okolí Přerova např. firma vpplyn

Povinnosti provozovatelů vyhrazených plynových zařízení:

Právnické osoby (firmy) mají zákonnou povinnost provádět v souvislosti s provozem vyhrazených plynových zařízení například: výchozí revize, provozní revize (1x za 3 roky), kontrolu plynového zařízení (1 x ročně), školení obsluhy (1x za 3 roky), školení topičů (1x za 5 let), odborné prohlídky kotelny (1x ročně), komplexní prohlídky, mít vypracovaný místní provozní řád, harmonogram revizí a kontrol, vést provozní deník atd.. 

Povinností je spousta a vyplívají z různých zákonů (250/2021) a vyhlášek (191/2022, 91/1993 aj.) přeneseně pak z ČSN (38 6405, EN 1775, 07 0703 aj.) a TPG (704 01, 800 03, 703 01 aj.).

Orientovat se tak ve všech svých povinnostech může být složité. Jako revizní technik se v této problematice vyznám a rád Vám poradím, vypracuji harmonogram, pohlídám termíny.

Soukromá osoba nemá přímo povinnost provádět na svém plynovém zařízení revize, kontroly ani servis. Všechny soukromé osoby jsou však povinné dodržovat tzv. Energetický zákon (458/2000), ve kterém je v § 62 povinnost:

"udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob"

Jde tedy o to, abyste v případě nějakého neštěstí měli dodržování této povinnosti jak prokázat. Např. roční kontrolou od servisního technika. 

K revizní činnosti používám moderní, prověřené přístroje s vysokou přesností a platnou kalibrací od firmy testo:
Samozřejmostí je časová flexibilita, vstřícnost, poradenství, hlídání termínů, řešení problémů.
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Nadpis formuláře

Toto je popis formuláře. Chceš-li jej upravit, klikni a napiš text nebo jej nahraď vlastním obsahem
Název E-mail Zpráva Odeslat

KONTAKT

 • IČ 08345414 (nejsem plátce DPH)

 • Datová schránka: p3m2rdr

Brodek u Přerova

+420 723 326 278

revizeskakal@seznam.cz

Po–Ne: 7:00–19:00